PROJEKTY UNIJNE

Operacja pt. „Zakup skanera do obróbki wycisków i modeli elektronicznych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Pliki do pobrania

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Zakup skanera do obróbki wycisków i modeli elektronicznych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis operacji:
Operacja polega na zakupie innowacyjnego skanera, dzięki czemu do oferty firmy wprowadzona zostanie nowoczesna metoda uzupełnień protetycznych metodą wirtualną. Dla realizacji operacji konieczne jest utworzenie dodatkowego etatu – zatrudniony zostanie pracownik na stanowisku technik dentystyczny.

Cel operacji:
Rozwój firmy w oparciu o wprowadzenie nowoczesnej metody uzupełnień protetycznych metodą wirtualną przy wykorzystaniu skanera protetycznego.

Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:
– Liczba utworzonych miejsc pracy- 1etat.
– Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 1 szt.

Operacja realizowana we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Źródło”

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

Call Now Button601720778